051/ 7703 773

051/ 7583 357

051/ 7583 356

Späť
Úvod / Naša starostivosť

Naša starostivosť

Ambulancia klinickej psychológie

Pracovisko je vybavené moderne zariadenou pracovňou psychológa, psychologickou vyšetrovňou i miestnosťami pre skupinové aktivity. Deň Pracovná doba Skupinové nácviky psychorelaxácie Pondelok 730 - 1200, 1230 -...

Hypnóza

Hypnoterapia je psychoterapeutická metóda, využívajúca hypnózu k liečebným zámerom. Hypnóza je prirodzený fyziologický stav, pri ktorom dochádza k dočasnej zmene vnímania, prežívania, chovania, myslenia a pamäte, ale najmä k...

Denný stacionár

Denný stacionár

Denný stacionár je určený pre klientov, ktorí sú na invalidnom dôchodku následkom psychotického ochorenia alebo ľahkého mentálneho defektu. V rokoch 1999-2003 bol dotovaný zo súkromných finančných prostriedkov. Od decembra 2003 boli služby...

Psychorelaxácia

Relaxačné techniky slúžia k dosiahnutiu psychického a fyzického uvoľnenia pomocou cvičenia. Zlepšujú však aj schopnosť sebauvedomenia a sebaovládania. Človek sa naučí rozpoznávať zmeny svojho stavu na duševnej aj na fyzickej úrovni a má možnosť ich...