051/ 7703 773

051/ 7583 357

051/ 7583 356

Psychoterapia

Individuálna psychoterapia

Individuálna psychoterapia predstavuje proces stretnutia klienta s psychoterapeutom, ktorého profesionálna asistencia môže klientovi pomôcť pri zvládaní jeho problémov, náročných životných situáciách, psychických i somatických problémov. Cieľom je získanie hlbšieho porozumenia  o sebe samom a svojej situácií, ktorá nám poskytne informácie dôležité k zlepšeniu schopnosti zvládať vlastný život.  Pri psychoterapii nejde o obyčajné získavanie rad, ale o hlbšie  porozumenie a prijatie seba samého vo svojej celistvosti, budovania zvýšenej odolnosti pre zvládanie  životných udalostí, objaveniu slobody prijímania vlastných rozhodnutí.  Sedenie trvá približne 50 min a prebieha v dohodnutých - najčastejšie týždenných intervaloch. Dĺžka trvania terapie závisí na charakteru daných problémov a individuálnych potrebách klienta.

Okruhy terapie

  • akútne psychické krízy
  • psychosomatické ťažkosti
  • ťažkosti vo zvládaní stresových situácií
  • depresia, úzkosť,  panika
  • fóbie (napr. z výťahu, cestovania, uzavretých priestorov a pod.)
  • neorganické poruchy spánku
  • nízka sebadôvera
  • partnerské nezhody, manželské konflikty
  • sexuálne disfunkcie podmienené psychogénne
  • posttraumatickej stresová porucha

Skupinová psychoterapia

Skupinová psychoterapia je metóda, ktorá k terapeutickým účelom využíva vzťahy a interakcie medzi členy skupiny, alebo skupinovú dynamiku. Je vhodná zvlášť v situácií, kedy je problém, s ktorým klient prichádza, súčasťou širšieho sociálneho kontextu. Skupina ponúka možnosť  nazrieť do  problému z viacerých  uhlov, zvažovať rôzne prístupy a rôzne riešenia. Dokáže motivovať jednotlivca k vysokému nasadeniu, násobiť schopnosti a zručnosti jednotlivých členov.

Párová psychoterapia

Párové sedenia sú prednostne zamerané na riešenia partnerskej alebo rodinnej problematiky a sexuálne ťažkosti vyplývajúce zo vzájomného spolužitia. 
 

Prečítajte si tiež

Súdnoznalecká činnosť

Súdnoznalecká činnosť v odbore psychológia, v odvetviach klinická psychológia detí a klinická psychológia dospelých. Znalecké posudky sú vypracovávané na...