051/ 7703 773

051/ 7583 357

051/ 7583 356

Psychodiagnostika detí

 • komplexná psychodiagnostika
 • poruchy pozornosti a hyperaktivita (ADHD, ADD)
 • psychosomatické ťažkosti
 • úzkostno-depresívne stavy
 • sociálne a iné fóbie
 • posttraumatické stavy
 • negatívny sebaobraz, nízka sebadôvera
 • neorganické poruchy spánku, nočné desy
 • poruchy príjmu potravy
 • ťažkosti vo zvládaní stresových situácií
 • ťažkosti so začlenením do kolektívu vrstovníkov, šikanovanie
 • rodinné problémy (rozvodové situácie), výchovné poradenstvo
 • individuálna psychodiagnostika pre vlastné sebapoznanie
Prečítajte si tiež

Psychoterapia

Individuálna psychoterapia Individuálna psychoterapia predstavuje proces stretnutia klienta s psychoterapeutom, ktorého profesionálna asistencia môže klientovi pomôcť pri zvládaní jeho...