051/ 7703 773

051/ 7583 357

051/ 7583 356

Súdnoznalecká činnosť

Súdnoznalecká činnosť v odbore psychológia, v odvetviach klinická psychológia detí a klinická psychológia dospelých.  Znalecké posudky sú vypracovávané na žiadosť štátnych orgánov /polícia a súdy/ a súkromných osôb.  Najčastejšie ide o problematiku posudzovania následkov trestnej činnosti u detí a dospelých, posudzovaniu ich svedeckých výpovedí, riešenie situácie detí v rozvodových konaniach, úpravy styku maloletých s rodičmi v čase po ich rozchode, posudzovaniu výchovnej spôsobilosti rodičov, pestúnov a pod.

Prečítajte si tiež

Psychodiagnostika dospelých

Parciálna psychodiagnostika afektivita, depresia, úzkosť, intelekt, organicita, pamäť, pozornosť, neurotické problémy Komplexná psychodiagnostika Komplexná psychodiagnostika osobnosti,...