051/ 7703 773

051/ 7583 357

051/ 7583 356

EEG biofeedback

EEG biofeedback

Je to psychologicko - medicínska metóda, ktorá umožňuje reguláciu mozgovej aktivity pomocou špeciálneho počítačového programu. Mozgová aktivita sa zobrazuje do parametrov počítačovej hry, ktoré podávajú spätnú informáciu o aktuálnom ladení či rozladení mozgových vĺn. Žiaduca aktivita mozgu je posilňovaná tak dlho, kým si klient spôsob regulácie zapamätá a osvojí. Inak povedané, takto je možné jednoduchou a hravou formou ovládať svoje zdravie a výkony pomocou signálov z vlastného tela.

Samotný tréning trvá približne 50 minút, je zábavný a nenásilný. Terapeut monitoruje aktivitu mozgu pomocou elektród a klient hrá zaujímavú počítačovú hru, ktorú môže ovplyvniť iba mozgovou činnosťou, silou vlastnej vôle. Klient sa učí ovplyvniť vlastnú aktivitu mozgových vĺn.

Dĺžka terapie je individuálna, závisí na cieli, ktorý je potrebné dosiahnuť, na závažnosti problému či na veku. Pri neklinických aplikáciách, kde cieľom je zvýšiť funkčnú kapacitu mozgu, umožniť dosahovanie špičkových výkonov, či predchádzať úzkosti a depresii, kondičný tréning tvorí približne 20 sedení. Pri problémoch s nespavosťou, napätí alebo úzkosti tvorí základnú kúru približne 30 sedení. Pri poruchách pozornosti, nesústredenosti alebo nedostatočnej koncentrácii je to približne 40 sedení, pri komplikovanejších dysfunkciách, ako sú poruchy učenia - dyslexie, dysgrafie, poruchách reči alebo poruchách správania, hyperaktivite a hypoaktivite je potrebných i 60 sedení.

Efektivita

Pohybuje sa medzi 60 - 90% podľa druhu dysfunkcie a stupňa jej závažnosti. Ak dôjde k reakcii nervovej sústavy počas prvých 3 - 5 sedení, dochádza vždy ku zlepšeniu tej ktorej poruchy alebo psychickej výkonnosti.

Vedľajšie účinky

Nie sú známe. Metóda prakticky nemá žiadne vekové obmedzenie, je vhodná pre deti školského veku, dospelých i pre seniorov. Môže sa kedykoľvek prerušiť, nevyvoláva závislosť.

Trvanie efektu

Ak sa dodrží dĺžka terapie a pravidelnosť sedení je dlhodobé, spravidla trvalé.

Výsledky

Klientom postihnutým dôsledkami stresu, najčastejšími z nich sú problémy so zaspávaním či nespavosť, napr. syndróm manažérskeho stresu, sa zlepší spánok, skvalitní sa ich schopnosť sústredenia, zrýchlia sa ich výkony, pamäť, rozhodovanie, plánovanie, posilňuje sa ich vôľa. Tí, ktorí majú problémy s pozornosťou, sústredením, učením a správaním (ľahké mozgové dysfunkcie), v priebehu terapie impulzívnosť, rozptýlenosť, nepokoj či agresivita na tréning reagujú, správanie sa upokojí, dokážu sa lepšie ovládať i koncentrovať svoju pozornosť. Pri problémoch s úzkosťou či trémou pred a pri výkonoch alebo depresiou dochádza ku zlepšeniu nálady a zníženiu úzkostných pocitov. Po prekonaní úrazu EEG biofeedback umožní poranenému mozgu znovu pracovať lepšie.

Prečítajte si tiež

RSA biofeedback

RSA Biofeedback je účinná tréningová metóda, prostredníctvom ktorej je možné získať synchronizáciu práce srdca a dychu. Na základe toho sa rozvíja možnosť...