051/ 7703 773

051/ 7583 357

051/ 7583 356

RSA biofeedback

RSA Biofeedback je účinná tréningová metóda, prostredníctvom ktorej je možné získať synchronizáciu práce srdca a dychu. Na základe toho sa rozvíja možnosť adaptácie organizmu, posilňujú sa obranné funkcie, je možné získať prirodzenú rovnováhu vyskytujúcu sa v ľudskom tele (homeostázu). Je to ideálna metóda pre tých, ktorí sa chcú chrániť pred nežiaducimi vplyvmi stresu a emocionálneho napätia, snažia sa rozšíriť a zlepšiť kvalitu svojho života. Je určená nielen pre osoby so zdravotnými problémami ale aj ako účinná metóda prevencie chorôb. Regulácia dychu s prácou srdca umožňuje neinvazívne zlepšenie zdravotného stavu, posilňuje zdravie a stabilizuje emocionálny stav.

Indikácie pre terapiu RSA biofeedback

 • ADHD, ADD
 • astma
 • migrény
 • príprava žien na pôrod
 • panické stavy
 • poruchy pamäti
 • poruchy  koncentrácie
 • zvýšenie odolnosti na stres
 • poruchy psychosomatické
 • prevencie ochorení dýchacích ciest
 • prevencia ochorení srdcovo cievnych
 • zvýšenie sebavedomia
 • poruchy sebahodnotenia
Prečítajte si tiež

EEG biofeedback

EEG biofeedback

Je to psychologicko - medicínska metóda, ktorá umožňuje reguláciu mozgovej aktivity pomocou špeciálneho počítačového programu. Mozgová aktivita sa zobrazuje do parametrov...