051/ 7703 773

051/ 7583 357

051/ 7583 356

Hypnoterapia

Hypnoterapia je psychoterapeutická metóda, využívajúca hypnózu k liečebným zámerom.  Hypnóza je prirodzený fyziologický stav, pri ktorom dochádza k dočasnej zmene vnímania, prežívania, chovania, myslenia a pamäte, ale najmä k zvýšenej vnímavosti k sugescii. Hlavným a pre terapiu najpodstatnejším rozdielom medzi hypnotickým a plne bdelým stavom je niekoľkonásobne vyššia miera vnímavosti a sugestibility v hypnotickom stave.

Čo je možné riešiť pomocou hypnoterapie?

  • Psychické problémy ako sú úzkosť, depresívna nálada, fóbia, strach, stres, nespavosť,  poruchy prispôsobenia, posttraumatický syndróm, poruchy príjmu potravy, migréna atď.
  • Zmena nežiaduceho správania, eliminácia negatívnych návykov a rôznych závislostí (fajčenie, alkohol a ďalšie).
  • Rozvoj a zlepšenie mnohých oblastí života, napr. komunikatívnosť, vzťahy, úspech v zamestnaní, športe, umení a mnoho iných.
  • Fyzické problémy ako sú kožné problémy (bradavice, atopický ekzém), sexuálne problémy, chronická bolesť, chudnutie a mnohé ďalšie.