051/ 7703 773

051/ 7583 357

051/ 7583 356

Späť
Úvod / Naša starostivosť / Psychorelaxácia

Psychorelaxácia

Relaxačné techniky slúžia k dosiahnutiu psychického a fyzického uvoľnenia pomocou cvičenia. Zlepšujú však aj schopnosť sebauvedomenia a sebaovládania. Človek sa naučí rozpoznávať zmeny svojho stavu na duševnej aj na fyzickej úrovni a má možnosť ich ovplyvniť ešte skôr než narastú do nezvládateľných rozmerov. V stave relaxácie dochádza k uvoľneniu svalstva, k harmonizácii fyziologických funkcií. Majú široké uplatnenie pri liečbe psychických i somatických stavov, napr. úzkostné stavy, depresie, nespavosť, psychosomatické ochorenia, poruchy pozornosti a hyperaktivita u detí, chronické bolesti a iné. Širšie uplatnenie majú pri zvládaní stresových a záťažových situácií.