051/ 7703 773

051/ 7583 357

051/ 7583 356

Späť
Úvod / O nás / Pracovníci

Pracovníci

PhDr. Eugen Čižek

klinický a dopravný psychológ, psychoterapeut, súdny znalec, riaditeľ NZZ Psychosociálne centrum

Atestovaný odborník  v odbore klinickej psychológie. Má dlhoročnú prax z práce v Psychiatrickej nemocnici v Prešove, kde viedol oddelenie klinickej psychológie, tiež s prácou na Linke dôvery, ktorej bol aj zakladateľom na Slovensku. Je zapísaný v Zozname slovenských psychoterapeutov, je vlastníkom Europského psychoterapeutického certifikátu. Špecializuje sa na individuálne formy psychoterapie, hlavne neuróz a sexuálnych terapií, jeho doménou sú psychorelaxačné techniky a hypnóza. Mimo terapeutickej práce vedie výcviky hypnózy a autogénneho tréningu pre psychológov a lekárov. Je vlastníkom certifikátu špecializačného výcviku v biofeedback a neurofeedback metódach, ktoré ukončil na BFB inštitúte v Prahe.  Má ukončený  certifikačný kurz dopravnej psychológie na SZU v Bratislave.  Medzi jeho pracovné aktivity patrí i súdno-znalecká činnosť v odbore psychológia, odvetvie klinickej psychológie detí a dospelých. Venuje sa tiež lektorskej činnosti pre rôzne vzdelávacie inštitúcie.

Mgr. Peter Čižek

klinický psychológ, psychoterapeut

Vyštudoval odbor psychológia  na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Má ukončené aj vysokoškolské vzdelanie na Fakulte humanitných a prírodných vied  Prešovskej univerzity, odbor Manažment verejnej správy a rozvoja regiónov. Počas štúdia psychológie pracoval v oblasti krízovej intervencie pre UNICEF - Linku Detskej istoty, kde  absolvoval odbornú prípravu v krízovom poradenstve. Atestoval v odbore klinická psychológia. Je absolventom  dlhodobého terapeutického výcviku kognitívno – behaviorálnej terapie. Má certifikát v oblasti neurofeedback a biofeedback metód, tiež hypnózy a relaxačných techník. Absolvoval odbornú prípravu v diagnostike s Rorschachovou metódou. Od roku 2007 pracuje ako interný zamestnanec v  Psychosociálnom centre Prešov ako klinický psychológ, hypnoterapeut, a neurofeedback terapeut.

Vo svojej práci sa venuje hlavne individuálnej  psychoterapii, psychodiagnostike a biofeedback terapii  (EEG a HRV).  Pod supervíziou PhDr. Čižeka sa venuje dopravnej psychológii.

PhDr. Jana Čorejová

klinický psychológ, psychoterapeut

Vyštudovala odbor psychológia na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Atestovala v odbore klinická psychológia. Je absolventkou dlhodobého výcviku v systemickej a naratívnej psychoterapii a je registrovaná v Zozname psychoterapeutov SR. Absolvovala kurz hypnózy a relaxačných techník, kurz  práce s Rorschachovou metódou pre deti i dospelých. Získala certifikát v oblasti neurofeedback a biofeedback metód a zároveň pôsobí ako  trénerka v každodennej praxi. Má skúsenosti z oblasti personalistiky a od roku 2007 pracuje v NZZ Psychosociálnom centre. Aktuálne je externou študentkou doktorandského štúdia všeobecnej psychológie a je zaradená do špecializačného štúdia v certifikovanej činnosti dopravná psychológia.

Vo svojej práci sa venuje predovšetkým psychodiagnostike, individuálnej terapii  dospelých  i  deti a  biofeedback terapii. Pod supervíziou PhDr. Čižeka sa venuje dopravnej psychológii.

PhDr. Libuša Ščerbová

poradenský psychológ, psychoterapeut, súdny znalec

Vyštudovala odbor psychológia na Filozofickej fakulte  UPJŠ v Košiciach. Po ukončení štúdia pracovala ako klinický psychológ na psychiatrickej ambulancii , neskôr na Okresnej manželskej a predmanželskej poradni v pracovnom zaradení – vedúca poradne. Absolvovala postgraduálne štúdium  v odbore poradenstvo pre jednotlivca, pár a rodinu na Univerzite Komenského v Bratislave, tiež  dlhodobý  psychoterapeutický výcvik Psychoterapia zameraná na klienta podľa C.Rogersa, ukončený medzinárodným certifikátom.  Od roku 2009 pracuje ako externý zamestnanec v Psychosociálnom centre  Prešov, pracovisko Vranov nad Topľou.

Vo svojej práci sa venuje predovšetkým psychodiagnostike a individuálnej terapii  dospelých. Pod supervíziou PhDr. Čižeka sa venuje dopravnej psychológii.

Mgr. Monika Mocáková

psychológ

Vyštudovala odbor psychológia na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Absolvovala kurz hypnózy a relaxačných techník, animátorsky kurz, je lektorkou  psycho-sociálnych výcvikov pre animátorov,   získala certifikát v oblasti neurofeedback a biofeedback metód a zároveň pôsobí ako  terapeut týchto techník v každodennej praxi.  V NZZ Psychosociálne centrum pracuje od roku 2012 pod supervíziou PhDr. E.Čižeka na pozícii psychológ.

Vo svojej práci sa venuje psychodiagnostike, biofeedback terapii a skupinovým výcvikom AT.

Mgr. Lenka Suváková

psychológ

Vyštudovala odbor psychológia na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Má certifikát v oblasti neurofeedback a biofeedback metódach. V NZZ Psychosociálne centrum pracuje pod supervíziou PhDr. E.Čižeka na pozícii psychológ, kde sa venuje dopravnej psychológii, psychodiagnostike a biofeedback terapii.

Ingrid Brugerová

psychologický asistent

Vyštudovala zdravotnú školu. Prax v odbore od roku 1990. V NZZ Psychosociálne centrum pracuje od roku 2006 ako asistentka psychológie. V jej kompetencii  je prvý kontakt a komunikácia s klientmi, vedenie administratívy, organizácia termínov pre psychológov,  asistenčné práce v súvislosti s psychodiagnostikou.