ALEXANDRA CHRISTODOULOU

Psychológ

Absolventka Prešovskej univerzity v Prešove študijného programu psychológia magisterského stupňa. V rámci štúdia psychológie absolvovala prax v Centre Klinicko-psychologickej starostlivosti, s.r.o. v Prešove a má vyše 10 ročnú prax ako stredoškolský pedagóg. Od septembra 2022 pracuje ako asistent psychológa v Psychosociálnom centre s.r.o. v Prešove.

AMBULANCIA KLINICKEJ A DOPRAVNEJ PSYCHOLOGIE BIOFEEDBACK CENTRUM

Neštátne zdravotnícke zariadenie

Pracovná doba