Mgr.DOMINIKA DAŇKOVÁ

Psychologický asistent

Absolventka Prešovskej univerzity v Prešove študijného programu Andragogika bakalárskeho stupňa a študijného programu Probačná a mediačná práca magisterského stupňa. V rámci štúdia absolvovala prax v Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb Svidník – Senior dom SVIDA a Poradenskom centre pre dospelých v Prešove. Od decembra 2020 pracuje ako asistent psychológa v Psychosociálnom centre s.r.o. na pracovisku vo Svidníku.

AMBULANCIA KLINICKEJ A DOPRAVNEJ PSYCHOLOGIE BIOFEEDBACK CENTRUM

Neštátne zdravotnícke zariadenie

Pracovná doba