INGRID BRUGEROVÁ

Psychologický asistent

Vyštudovala zdravotnú školu. Prax v odbore od roku 1990. V NZZ Psychosociálne centrum pracuje od roku 2006 ako asistentka. V jej kompetencii je prvý kontakt a komunikácia s klientmi, vedenie administratívy, organizácia termínov pre psychológov. Je aktívne súčinná pri psychodiagnostických vyšetreniach, organizačno metodologických činostiach a pri vyšetreniach z odboru dopravnej psychológie. Ako pracovníčka je zodpovedná za organizačnú činnosť psychosociálneho centra.

AMBULANCIA KLINICKEJ A DOPRAVNEJ PSYCHOLOGIE BIOFEEDBACK CENTRUM

Neštátne zdravotnícke zariadenie

Pracovná doba