Mgr.JANA DRABIŠČÁKOVÁ

Psychológ, hypnoterapeut

Vyštudovala odbor psychológia na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Počas štúdia psychológie pracovala ako dobrovoľníčka v SCŠPP s deťmi s poruchami učenia a pozornosti.
V NZZ Psychosociálne centrum pracuje od roku 2020 na pozícii psychológ. Pod supervíziou sa venuje psychodiagnostike a dopravnej psychológii. Aktuálne zaradená do špecializačného štúdia klinickej psychológie.  Má ukončené certifikované výcviky  v Schématerapii detí a adolescentov, Schématerapie pre dospelých a výcvik hypnózy a psychorelaxačných techník.  Absolvovala tiež  intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami a základy krízovej intervencie.

AMBULANCIA KLINICKEJ A DOPRAVNEJ PSYCHOLOGIE BIOFEEDBACK CENTRUM

Neštátne zdravotnícke zariadenie

Pracovná doba