PhDr. et Mgr. MÁRIA HREHOVÁ

Klinický psychológ, psychoterapeut, BFB terapeut ,súdny znalec

Ukončila vysokoškolské vzdelanie v odbore Predškolská a elementárna pedagogika na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, v odbore Špeciálna pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a  v odbore Psychológia na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Špecializačnú skúšku vykonala v odbore Klinická psychológia. Absolvovala dlhodobý psychoterapeutický výcvik v systemickej a naratívnej psychoterapii, tiež  výcvik v psychodynamickej psychoterapii. Doplnkové vzdelanie a certifikačné kurzy v oblasti aplikovanej psychofyziológie a bio/neuro-feedback metód, základov neuropsychológie ,vývinovej psychopatológie, tiež kurz relaxačných techník. V Psychosociálnom centre s.r.o. pracuje od roku 2001, v súčasnosti ako externý pracovník na pracovisku vo Svidníku. Vo svojej práci sa venuje predovšetkým individuálnej psychoterapii pre deti a dospelých a biofeedback terapii.

AMBULANCIA KLINICKEJ A DOPRAVNEJ PSYCHOLOGIE BIOFEEDBACK CENTRUM

Neštátne zdravotnícke zariadenie

Pracovná doba