Mgr.PETER ČIŽEK

Klinický a dopravný psychológ, psychoterapeut, hypnoterapeut, BFB terapeut, súdny znalec

Vyštudoval odbor psychológia  na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Má ukončené aj vysokoškolské vzdelanie na Fakulte humanitných a prírodných vied  Prešovskej univerzity, odbor Manažment verejnej správy a rozvoja regiónov. Počas štúdia psychológie pracoval v oblasti krízovej intervencie pre UNICEF – Linku Detskej istoty, kde  absolvoval odbornú prípravu v krízovom poradenstve. Atestoval v odbore klinická psychológia. Je absolventom  dlhodobého terapeutického výcviku kognitívno – behaviorálnej terapie. Má certifikát v oblasti neurofeedback a biofeedback metód, hypnózy a relaxačných techník a tiež ukončený  certifikačný kurz dopravnej psychológie na SZU v Bratislave. V NZZ Psychosociálne centrum pracuje ako interný zamestnanec od roku 2007. Jeho pracovnou náplňou je individuálna a skupinová psychoterapia, psychodiagnostika, biofeedback terapia, hypnoterapia, vedenie kurzov odborného poradentsva v doprave a súdno znalecká činnosť pre deti a dospelých. Ako psychológ je aj súčasťou tímu pracovníkov Bellevue Clinic, kde sa ako hypnoterapeut venuje problematike chudnutia. Mimo toho pôsobí ako lektor v špecializovaných odborných kurzoch pre výcvik hypnózy a psychorelaxačných techník. Venuje sa taktiež prednáškovej činnosti.

AMBULANCIA KLINICKEJ A DOPRAVNEJ PSYCHOLOGIE BIOFEEDBACK CENTRUM

Neštátne zdravotnícke zariadenie

Pracovná doba