051/ 7703 773

051/ 7583 357

051/ 7583 356

Späť
Úvod / Cenník

Cenník psychologických výkonov a služieb

Cenník psychologických výkonov a služieb platný od 01.01.2014.

Ambulancia pracuje ako neštátne zdravotnícke zariadenie, kde základné psychologické výkony sú v plnej výške hradené zmluvnými zdravotnými poisťovňami (VšZP, Dôvera, Union).

Psychoterapia

základná sadzba hodinovej odmeny*
Individuálna psychoterapia 17,- €
Skupinová psychoterapia/osoba 5,- €
Párová psychoterapia 20,- €
Individuálny tréning AT 10,- €
Skupinový tréning AT/osoba 2,- €
Hypnóza 15,- €

Poradenstvo

základná sadzba hodinovej odmeny*
individuálne 17,- €
párové 25,- €

Posudková a expertízna činnosť

základná sadzba hodinovej odmeny*
Posudková a expertízna činnosť 13,28 €

* 1 psychoterapeutická a poradenská hodina predstavuje 50 minút

Psychodiagnostika

 
Orientačné psychodiagnostické vyšetrenie 30,- €
Komplexné psychodiagnostické vyšetrenie (s krátkym popisom) 50,- €
Komplexné psychodiagnostické vyšetrenie (s podrobným popisom)
(okrem prvotného nálezu určeného pre praktického lekára alebo špecialistu)
80,- €

EEG  biofeedback

cena jedného sedenia hradeného samostatne
1. – 10. sedenie 13,50 €
11. – 20. sedenie 12,50 €
od   21.  sedenia 12,- €
Pri predplatení desiatich sedení vopred je možné získať zľavu:
prvých 10 sedení 13,- €
druhých 10 sedení 12,- €
každých ďalších 10 sedení 11,50 €
Ak navštevujú EEG biofeedback dvaja súrodenci súčasne, druhý má nárok na 50% zľavu.

RSA biofeedback

cena jedného sedenia hradeného samostatne
Cena jedného sedenia hradeného samostatne 5,- €

Dopravno – psychologické vyšetrenie vodičov

 
Psychologický posudok žiadateľov, alebo držiteľov skupín C1 C1E C CE D1 D1E D DE 60,- €
Psychologický posudok vodičov s právom prednostnej jazdy  (VRZ) 80,- €
Psychologický posudok vodičov prevážajúcich nebezpečný náklad (ADR) 80,- €
Kartička do vodičského preukazu 5,- €
Žiadatelia a držitelia inštruktorského preukazu v autoškole 80,- €
Vodiči dôchodcovia nad 65rokov (skupina B) 35,- €
Psychologický posudok vodičov s odobratým vodičským preukazom 100,- €
Psychologický posudok vodičov s troma závažnými priestupkami 80,- €
Odborné poradenstvo pre vodičov po odobratí VP pre alkohol 250,- €
Psychologický posudok TAXI služba / Poštové a doručovateľské služby 60,- €

Posúdenie psychickej spôsobilosti

 
Posúdenie psychickej spôsobilosti na držanie a nosenie zbrane a streliva 70,- €
Posúdenie psychickej spôsobilosti na prácu v bezpečnostnej službe (SBS bez zbrane) 40,- €
Posúdenie psychickej spôsobilosti narábať s omamnými látkami 40,- €

Prednostná ambulantná starostlivosť

 
Výška úhrady za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti
(schválená PSK, č. 2386/2007/ODDZ-002)
17,- €

Psychologické výkony si klient hradí v prípade:

  • ak nie je poistencom zmluvnej poisťovne,
  • ak bol psychologický výkon poskytnutý nad rámec, ktorý akceptuje zmluvná zdravotná poisťovňa,
  • ak bol psychologický výkon poskytnutý mimo rámec ordinačných hodín.