• Home
  • Súdno znalecká činnosť

SÚDNOZNALECKÁ ČINNOSŤ

Centrum vykonáva súdnoznaleckú činnosť v odbore psychológia, v odvetviach klinická psychológia detí a klinická psychológia dospelých. Znalecké posudky sú vypracovávané na žiadosť štátnych orgánov /polícia a súdy/ a súkromných osôb.  Najčastejšie ide o problematiku posudzovania následkov trestnej činnosti u detí a dospelých, posudzovaniu ich svedeckých výpovedí, riešenie situácie detí v rozvodových konaniach, úpravy styku maloletých s rodičmi v čase po ich rozchode, posudzovaniu výchovnej spôsobilosti rodičov, pestúnov a pod.

AMBULANCIA KLINICKEJ A DOPRAVNEJ PSYCHOLOGIE BIOFEEDBACK CENTRUM

Neštátne zdravotnícke zariadenie

Pracovná doba