Každá cesta začína

prvým krokom

a vy ste práve urobili ten svoj!

"Lepšie rady pre zdravý a šťastnejší život"

Poskytujeme pohodlné a dôverné prostredie, ktoré pomáha jednotlivcom všetkých vekových kategórií prekonať ich súčasné ťažkosti a dopracovať sa k šťastnejšiemu a produktívnejšiemu životu.

Poradenské a psychoterapeutické služby

AMBULANCIA KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE

Ambulancia ponúka celý rad služieb duševného zdravia pre dospelých, dospievajúcich, deti a rodiny.

BIOFEEDBACK CENTRUM

Tréning je technikou mysle a tela. Metódou EEG Biofeedback získate kontrolu nad svojimi nedobrovoľnými funkciami.

DOPRAVNÁ PSYCHOLÓGIA

Máte povinnosť so zákonných alebo iných dôvodov sa dostaviť pred dopravného psychológa? Pomôžeme Vám.

ZBRANE A STRÁŽNA SLUŽBA (SBS)

V zmysle vyhlášky sa žiadateľ o vydanie zbrojného preukazu  musí podrobiť posúdeniu psychickej spôsobilosti.

HYPNOTERAPIA

Zdravie človeka je ovplyvnené jeho psychickým rozpoložením. Hypnoterapia prispieva pri zmierňovaní symptómov chorobných stavov.

PSYCHORELAXÁCIA

Psychorelaxácia slúži k dosiahnutiu psychického a fyzického uvoľnenia pomocou cvičenia, ktoré Vás naučí rozpoznávať zmeny svojho stavu.gdfgfdgdf

SÚDNOZNALECKÁ ČINNOSŤ

Centrum vykonáva súdnoznaleckú činnosť v odbore psychológia, v odvetviach klinická psychológia detí a klinická psychológia dospelých.

DENNÝ STACIONÁR

Pre klientov na invalidnom dôchodku následkom psychotického ochorenia alebo ľahkého mentálneho defektu. Obdobie, keď potrebujete pomôcť.

Budeme pre vás tou najlepšou podporou

Naše centrum je v dlhoročnom súkromnom partnerstve v oblasti duševného zdravia s vybraným tímom psychológov a psychoterapeutov. Spolupracujeme len so skúsenými partnermi, ktorí zdieľajú naše hodnoty.

psychocentrum-zakladatel

PhDr.Eugen Čižek

"Zakladateľ centra"

Čo robí naše centrum spoľahlivým?

OSOBNÝ PRÍSTUP

Bez ohľadu na to, s ktorým konkrétnym pacientom pracujeme, bez ohľadu na jeho emocionálne problémy, vždy načrtneme personalizovaný plán sedení, ktorý sa nakoniec stane naším víťazným terapeutickým plánom!

INTENZÍVNA POMOC

Ak už dlhší čas trpíte špecifickým emocionálnym stavom alebo ak sú vaše problémy vážne a potrebujete pomoc, spoločným prístupom nájdeme správnu cestu.

EMPATICKÍ TERAPEUTI

Bez ohľadu na to, akým druhom terapie prechádzate, či už ide o individuálnu terapiu alebo o  rodinné sedenia, náš tím psychológov urobí všetko preto, aby napravil spôsob, akým myslíte a ako sa cítite!

Naši partneri:

SPOLUPRACUJEME

AMBULANCIA KLINICKEJ A DOPRAVNEJ PSYCHOLOGIE BIOFEEDBACK CENTRUM

Neštátne zdravotnícke zariadenie

Pracovná doba