"Nech je dych vaším sprievodcom"

PSYCHORELAXÁCIA

Psychorelaxačné techniky slúžia k dosiahnutiu psychického a fyzického uvoľnenia pomocou cvičenia. Zlepšujú však aj schopnosť sebauvedomenia a sebaovládania. Človek sa naučí rozpoznávať zmeny svojho stavu na duševnej aj na fyzickej úrovni a má možnosť ich ovplyvniť ešte skôr než narastú do nezvládateľných rozmerov. V stave relaxácie dochádza k uvoľneniu svalstva, k harmonizácii fyziologických funkcií. Majú široké uplatnenie pri liečbe psychických i somatických stavov, napr. úzkostné stavy, depresie, nespavosť, psychosomatické ochorenia, poruchy pozornosti a hyperaktivita u detí, chronické bolesti a iné. Širšie uplatnenie majú pri zvládaní stresových a záťažových situácií.

Hlboké spojenie s dychom vám pomôže uniknúť od „štebotania“ mysle. Zostanete prítomní bez prirodzenej tendencie pripútať sa k myšlienkam, ktoré by mohli viesť k viac roztržitému a vystresovanému stavu. Zostať s dychom nám pomáha pozorovať tieto myšlienky ako okoloidúci. Nenecháme sa nimi uväzniť – dýchame mimo nich.

Chcem sa objednať

*Poznámka: Musíte vyplniť všetky príslušné polia a potom kliknúť na tlačidlo nižšie pre odoslanie správy

AMBULANCIA KLINICKEJ A DOPRAVNEJ PSYCHOLOGIE BIOFEEDBACK CENTRUM

Neštátne zdravotnícke zariadenie

Pracovná doba