Odstráňte úzkosť a strach, ktoré Vám v živote bránia úspešne sa presadiť

EEG BIOFEEDBACK

EEG Biofeedback / Neurofeedback terapia / tréning je technika mysle a tela, ktorá ľudí naučí, ako zmeniť fyziologickú aktivitu. Umožňuje jednotlivcovi naučiť sa lepšie ovládať a regulovať nedobrovoľné reakcie tela na účely liečenia chorôb, pomáhať pri prevencii alebo liečbe mnohých zdravotných stavov a pri zlepšovaní zdravia a dosahovaní optimálneho výkonu. Princípom je regulácia mozgovej aktivity pomocou špeciálneho počítačového programu. Mozgová aktivita sa zobrazuje do parametrov počítačovej hry, ktoré podávajú spätnú informáciu o aktuálnom ladení či rozladení mozgových vĺn. Žiadúca aktivita mozgu je posilňovaná tak dlho, kým si klient spôsob regulácie zapamätá a osvojí. Inak povedané, takto je možné jednoduchou a hravou formou ovládať svoje zdravie a výkony pomocou signálov z vlastného tela.

Ako tréning prebieha

Samotný tréning trvá do 50 minút, je zábavný a nenásilný. V prípade neurofeedbacku sú senzory umiestnené na hlavu a uchu klienta. Terapeut monitoruje aktivitu mozgu pomocou elektród pričom klient hrá zaujímavú počítačovú hru, ktorú môže ovplyvniť iba mozgovou činnosťou, silou vlastnej vôle. Klient sa učí ovplyvniť vlastnú aktivitu mozgových vĺn.

Poznámka

Senzory nespôsobujú klientovi žiadnu bolesť, nevysielajú do tela žiadne impulzy. Len odčítavajú potrebné parametre fungovania mozgu (mozgové vlny).

Aká je celková dĺžka terapie?

Dĺžka celkovej terapie je individuálna, závisí na cieli, ktorý je potrebné dosiahnuť, na závažnosti problému či na veku. Pri neklinických aplikáciách, kde cieľom je zvýšiť funkčnú kapacitu mozgu, umožniť dosahovanie špičkových výkonov, či predchádzať úzkosti a depresii, kondičný tréning tvorí približne 20 sedení. Pri problémoch s nespavosťou, napätí alebo úzkosti je to približne 30 sedení. Pri poruchách pozornosti, nesústredenosti alebo nedostatočnej koncentrácii je to približne 40 sedení, pri komplikovanejších dysfunkciách, ako sú poruchy učenia – dyslexie, dysgrafie, poruchách reči alebo poruchách správania, hyperaktivite a hypoaktivite je potrebných i 60 sedení

VÝSLEDKY

Klientom postihnutým dôsledkami stresu, najčastejšími z nich sú problémy so zaspávaním či nespavosť, napr. syndróm manažérskeho stresu, sa zlepší spánok, skvalitní sa ich schopnosť sústredenia, zrýchlia sa ich výkony, pamäť, rozhodovanie, plánovanie, posilňuje sa ich vôľa. Tí, ktorí majú problémy s pozornosťou, sústredením, učením a správaním (ľahké mozgové dysfunkcie) sa ich prejavy správania môžu upokojiť, dokážu sa lepšie ovládať i koncentrovať svoju pozornosť. Po prekonaní úrazu EEG biofeedback umožní poranenému mozgu znovu pracovať lepšie.

Často kladené otázky

Pre koho je EEG biofeedback určený?

EEG biofeedback môže pomôcť každému, kto chce zlepšiť fungovanie svojej nervovej sústavy. Odporúča sa hlavne pri:

 • ADD – poruche pozornosti
 • ADHD – poruche pozornosti sprevádzanej hyperaktivitou
 • ľahkých mozgových disfunkciách (porucha sústredenia, učenia, správania a pod.)
 • špecifických poruchách učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia a pod.)
 • problémoch s koncentráciou
 • nočnom pomočovaní
 • chronickej bolesti hlavy – migréne (neurologického pôvodu)
 • syndróme nepokojných nôh
 • tikoch
 • poruchách spánku, nespavosti
 • poruchách reči
 • poruchách pamäti
 • migréne, tenzných bolestiach hlavy
 • chronickej únave
 • depresii
 • úzkostných poruchách
 • posttraumatickej stresovej poruche
Môže mi EEG biofeedback pomôcť?

Áno, môže! Je veľmi dôležité si uvedomiť, že biofeedback je skôr formou aktívneho učenia ako terapie. Do akej miery je efektívny, však závisí od kombinácie vašej schopnosti plne sa podieľať na tréningu a efektívnosti vášho tela reagovať na proces učenia.

Kto nie je vhodným kandidátom?

Zdá sa, že hlavnou oblasťou, ktorá bráni ľuďom v získavaní výhod z výcviku Biofeedback terapie je osoba, ktorá nie je ochotná alebo schopná precvičiť si zručnosti, ktoré sa učí.

Kedy sa dostaví výsledok?

Ako pri každom procese učenia, aj výsledky tréningu EEG biofeedback sú viditeľné postupom času, čo závisí od stupňa problému. 

Má EEG biofeedback vedľajšie účinky

Nie sú známe. Metóda prakticky nemá žiadne vekové obmedzenie, je vhodná pre deti od predškolského veku, dospelých i pre seniorov. Môže sa kedykoľvek prerušiť, nevyvoláva závislosť. Biofeedback je nástroj, ktorý pomáha vyvážiť vaše telo, myseľ a dušu.

Ako dlho vydrží želaný efekt?

Ak sa dodrží dĺžka terapie a pravidelnosť sedení je jej efekt dlhodobý, spravidla trvalý.

Aká je efektivita tréningu?

Pohybuje sa medzi 60 – 90% podľa druhu dysfunkcie a stupňa jej závažnosti. Ak dôjde k reakcii nervovej sústavy počas prvých 10 – 15 sedení, dochádza vždy ku zlepšeniu tej ktorej poruchy alebo psychickej výkonnosti. 

Chcem sa objednať

*Poznámka: Musíte vyplniť všetky príslušné polia a potom kliknúť na tlačidlo nižšie pre odoslanie správy

AMBULANCIA KLINICKEJ A DOPRAVNEJ PSYCHOLOGIE BIOFEEDBACK CENTRUM

Neštátne zdravotnícke zariadenie

Pracovná doba