"Ľudia neprichádzajú na terapiu, aby zmenili svoju minulosť, ale svoju budúcnosť"

Milton H. Erickson

HYPNOTERAPIA

Hypnoterapia je psychoterapeutická metóda, využívajúca hypnózu k liečebným zámerom.  Hypnóza je prirodzený fyziologický stav, pri ktorom dochádza k dočasnej zmene vnímania, prežívania, chovania, myslenia a pamäte, ale najmä k zvýšenej vnímavosti k sugescii. Hlavným a pre terapiu najpodstatnejším rozdielom medzi hypnotickým a plne bdelým stavom je niekoľkonásobne vyššia miera vnímavosti a sugestibility v hypnotickom stave.

Hypnóza

stav bdenia alebo spánku

Pravdou je, že hypnóza nie je ani spánkom a nie je ani vedomím bdením. Je to stav, ktorý označujeme ako tranz, alebo hypnotický spánok. V tomto tranze môže dochádzať k zmene vnímania psychických, ako aj fyziologických-telesných procesov. Počas hypnózy dochádza k dočasnej zmene vnímania, prežívania, správania, myslenia a pamäte, ale najmä k zvýšenej vnímavosti k sugescii. Hĺbka prežívaného tranzu závisí od stupňa hypnability toho, kto je hypnotizovaný, t. z. ako je prístupný samotnej hypnóze ako aj sugesciám, ktoré sú počas hypnózy aplikované.  Je predpoklad, že stupeň hypnability sa tréningom môže zvyšovať a to jej postupným častejším aplikovaním. Rôznorodosť a mnohotvárnosť tranzu je asi taká veľká ako rôznorodí ľudia sú. Neexistuje tranz, ktorý je ten „správny“ tak ako neexistuje univerzálna hĺbka „dobrého“ spánku.  

 

Čo môžeme pomocou hypnoterapie riešiť?

  • psychické problémy akými sú úzkosť, depresívna nálada, fóbia, strach, stres, nespavosť,  poruchy prispôsobenia, posttraumatický syndróm, poruchy príjmu potravy, migréna atď.
  • zmena nežiaduceho správania, eliminácia negatívnych návykov a rôznych závislostí (fajčenie, alkohol a ďalšie)
  • rozvoj a zlepšenie mnohých oblastí života, napr. komunikatívnosť, vzťahy, úspech v zamestnaní, športe, umení a mnoho iných
  • fyzické problémy, ako sú kožné problémy (bradavice, atopický ekzém), sexuálne problémy, chronická bolesť, chudnutie a mnohé ďalšie.

Techniky hypnoterapie

Počas hypnoterapie sú ľudia vedení procesom na vyvolanie stavu podobného tranzu, ktorý im pomáha sústrediť svoju myseľ, pohotovo reagovať na sugescie a hlboko sa uvoľniť. Hypnoterapia využíva zvýšené povedomie o hypnotickom stave, aby vám pomohla zamerať sa na problém hlbšie. 

Ako nám hypnoterapia pomáha?

Hypnoterapia je psychoterapeutická metóda, využívajúca hypnózu k liečebným zámerom, pri ktorej sa pacienti vyrovnávajú so svojimi problémami. Ako je už z názvu zrejmé, pri liečbe sa využíva hypnóza. Pomocou nej dokáže hypnoterapia úspešne bojovať so širokým spektrom fyzických aj emocionálnych stavov. V hypnóze je telo uvoľnené, myseľ aktívna a dá sa s ňou pracovať. Vtedy sa uvoľnia z podvedomia skryté rezervy a vhodnými sugesciami sa dajú odstrániť – „preprogramovať“ traumatizujúce stavy človeka. Človek v hypnóze je vedený prostredníctvom sugescií k pozitívnym zmenám v jeho živote. Terapia je zameraná na odstránenie negatívnych faktorov. 

Zmena je trvalá a klient získa silu správne sa rozhodovať, čo mu výrazne skvalitní život. Hypnoterapia je aj cestou, ako sa zbaviť nadbytočných kilogramov a upraviť svoj jedálny lístok raz a navždy. Hypnoterapiu môže vykonávať len ten, kto má nielen absolvovaný špeciálny kurz navodzovania hypnózy, ale jeho odborné a vzdelanostné začlenenie patrí do skupiny vied zaoberajúci sa psychickým zdravím. Ľudia, ktorí vykonávajú hypnózu bez príslušného vzdelania a špeciálneho kurzu spadajú do kategórie hypnotyzérov a nie hypnoterapeutov.

VÝHODY HYPNOTERAPIE

Niektorí ľudia zostávajú pri plnom vedomí počas celého hypnoterapeutického procesu. Pamätajú si všetko, čo sa deje a dokonca sú schopní v hypnóze viesť rozhovory. Iní ľudia môžu zažiť stavy relaxácie, ktoré sú veľmi hlboké.
UVEDOMENIE SI
Väčšinu času nás rozptyľuje naše okolie. Či už hučí televízor, vaše deti vyžadujú pozornosť alebo sa váš manžel chce rozprávať. Môže byť ťažké plne sa sústrediť na seba. Naša vedomá myseľ je tiež preplnená. Môžete sa obávať zaplatenia účtu, z pripravovaného projektu alebo plánovania dnešnej večere. Hypnoterapeutické sedenie je určené na prelomenie týchto každodenných starostí a umožní vám úplne sa sústrediť na daný problém.
ZAMERANIE
V hypnotickom stave ste hlboko uvoľnení. Vaša vedomá myseľ sa upokojí, čo umožní vašej nevedomej mysli hlboko sa sústrediť na váš problém. Ste aj pokojnejší a teda aj vnímavejší čeliť svojim problémom či strachom.
RELAXÁCIA

Chcem sa objednať

*Poznámka: Musíte vyplniť všetky príslušné polia a potom kliknúť na tlačidlo nižšie pre odoslanie správy

AMBULANCIA KLINICKEJ A DOPRAVNEJ PSYCHOLOGIE BIOFEEDBACK CENTRUM

Neštátne zdravotnícke zariadenie

Pracovná doba