Najlepšia starostlivosť, blízko domova

DENNÝ STACIONÁR

Denný stacionár je určený pre klientov, ktorí sú na invalidnom dôchodku následkom psychotického ochorenia alebo ľahkého mentálneho defektu. V rokoch 1999-2003 bol dotovaný zo súkromných finančných prostriedkov. Od decembra 2003 boli služby denného stacionára zaradené do siete zdravotníckych zariadení.

V priestoroch denného stacionára sa realizuje celodenný program, zahŕňajúci:

  • pracovnú terapiu zameranú na rozvoj manuálnych zručností
  • arteterapiu
  • muzikoterapiu a pohybové aktivity
  • skupinové psychoterapeutické aktivity
  • skupinový nácvik relaxačných techník

Pre chvíle odpočinku majú klienti k dispozícii magnetofón, televízor, video a spoločenské hry. K aktivitám, ktoré sú pripravené pre klientov denného stacionára patria i pobyty v záhrade, ktorá je súčasťou objektu, tiež návštevy rôznych kultúrnych podujatí, múzeí či planetária, ako aj výlety do blízkeho okolia.

AMBULANCIA KLINICKEJ A DOPRAVNEJ PSYCHOLOGIE BIOFEEDBACK CENTRUM

Neštátne zdravotnícke zariadenie

Pracovná doba