Dôležitý krok k riešeniu problémov, s ktorými si rodičia nevedia sami poradiť.

PSYCHODIAGNOSTIKA DETÍ A DOSPELÝCH

Každá fáza vývoja prináša špecifické výzvy. Podmienky duševného zdravia môžu deťom aj dospelým sťažiť samostatné zvládanie problémov a v dôsledku udalostí alebo skúseností v živote dieťaťa či dospelého môžu vzniknúť obavy o duševné zdravie. U dospelých aplikácie dotazníkových a projektívnych metód, ako aj u detí hranie, kreslenie, stavanie, predstieranie a rozprávanie sú dôležité spôsoby zdieľania pocitov a riešenia problémov. Deti, rovnako ako dospelí, sa chcú cítiť pohodlne, bezpečne a pochopene. Deti a dospievajúci môžu získať emocionálnu podporu, naučiť sa riešiť konflikty, porozumieť svojim pocitom a problémom a vyskúšať nové riešenia.

Prostredníctvom komplexného psychodiagnostického posúdenia, venovaného času rozhovoru s vami a vašim dieťaťom, sa psychológ bude snažiť porozumieť problému, čo by mohlo prispieť k problémom a premýšľať s vami o najvhodnejšom balíku podpory.

OBLASTI

PSYCHODIAGNOSTICKÉHO

POSÚDENIA DETÍ A DOSPELÝCH

Organické duševné choroby vrátane symptomatických

Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi

Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím (užívaním) psychoaktívnych látok

Afektívne poruchy

Neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy

Poruchy správania spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktormi

Poruchy osobnosti a správania dospelých

Duševná zaostalosť - mentálna retardácia

Poruchy psychického vývinu

Poruchy správania a emočné poruchy so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania

Poruchy pozornosti a aktivity

Nešpecifikovaná duševná porucha

Chcem sa objednať

Poznámka: Musíte vyplniť všetky príslušné polia a potom kliknúť na tlačidlo nižšie pre odoslanie správy

AMBULANCIA KLINICKEJ A DOPRAVNEJ PSYCHOLOGIE BIOFEEDBACK CENTRUM

Neštátne zdravotnícke zariadenie

Pracovná doba