Vyšetrenie držiteľov strelných zbraní a streliva

zbrane a sbs

V zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 229/2011 Z. z. sa žiadateľ o vydanie zbrojného preukazu a držiteľ zbrojného preukazu musia podrobiť posúdeniu psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva.

V zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 33/2006 Z. z. sa osoba, ktorá má poskytovať služby v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami musí podrobiť posúdeniu zdravotnej spôsobilosti, ktorého súčasťou je aj posúdenie psychickej spôsobilosti takejto osoby.

Uvedené psychologické vyšetrenia môže vykonať len psychológ so špecializáciou v odbore klinická psychológia, ktorý je zdravotníckym pracovníkom.

Chcem sa objednať

*Poznámka: Musíte vyplniť všetky príslušné polia a potom kliknúť na tlačidlo nižšie pre odoslanie správy

AMBULANCIA KLINICKEJ A DOPRAVNEJ PSYCHOLOGIE BIOFEEDBACK CENTRUM

Neštátne zdravotnícke zariadenie

Pracovná doba