"Komunikácia vedie ku komunite"

Rollo May

RODINNÁ TERAPIA

„Rodina“ v tomto kontexte znamená každého, kto hrá vo vašom živote dlhodobú podpornú úlohu, čo nemusí znamenať pokrvných príbuzných alebo rodinných príslušníkov v jednej domácnosti. Cieľom rodinnej terapie je znížiť stres a konflikty v rámci rodinného systému zlepšením interakcií medzi členmi rodiny. V rodinnej terapii terapeut vidí problémy v rodine ako vzorce alebo systémy, ktoré je potrebné upraviť, namiesto toho, aby sa zameral na problémy v rámci každého jednotlivého človeka. Rodinná terapia je ideálna poradenská metóda, ktorá pomáha členom rodiny prispôsobiť sa najbližšiemu členovi rodiny, ktorý zápasí so závislosťou, zdravotnými problémami alebo diagnózami duševného zdravia. Odporúča sa tiež na zlepšenie komunikácie a zníženie konfliktov.

Medzi bežné dôvody hľadania rodinnej terapie patria:

  • dieťa má problémy (napr. škola, nálada, problémy so správaním, zneužívanie návykových látok, poruchy stravovania)
  • veľký stresor ovplyvňuje celú rodinu (napr. presťahovanie sa do nového domu, prírodná katastrofa, uväznenie člena rodiny)
  • neočakávaná alebo traumatická strata člena rodiny
  • prispôsobenie sa novému členovi rodiny v domácnosti (napr. narodenie súrodenca, adopcia, pestúnske deti, nástup starého rodiča do domu)
  • domáce násilie
  • rozvod
  • konflikt rodičov

Chcem sa objednať

Poznámka: Musíte vyplniť všetky príslušné polia a potom kliknúť na tlačidlo nižšie pre odoslanie správy

AMBULANCIA KLINICKEJ A DOPRAVNEJ PSYCHOLOGIE BIOFEEDBACK CENTRUM

Neštátne zdravotnícke zariadenie

Pracovná doba