Honorárový poriadok výkonov a služieb

Ambulancia klinickej psychológie

Ambulancia pracuje ako neštátne zdravotnícke zariadenie, kde základné psychologické výkony sú v plnej výške hradené zmluvnými zdravotnými poisťovňami (VšZP, Dôvera, Union). Psychologické výkony si klient hradí v prípade :

 • ak nie je poistencom zmluvnej poisťovne,
 • ak bol psychologický výkon poskytnutý nad rámec, ktorý akceptuje zmluvná zdravotná poisťovňa,
 • ak bol psychologický výkon poskytnutý mimo rámec ordinačných hodín.

V uvedených prípadoch sú poskytované služby hradené podľa nasledovného honorárového poriadku.

PSYCHOTERAPIA

(základná sadzba hodinovej odmeny*: nad rámec VZP) 

 • Individuálna psychoterapia
  35 €
 • Skupinová psychoterapia /osoba
  15 €
 • Párová psychoterapia /90min
  60 €
 • Individuálny tréning AT /osoba
  10 €
 • Skupinový tréning AT /osoba
  5 €
 • Hypnóza
  35 €
 • Rodinná psychoterapia
  60 €

PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

(výkony neuhrádzané z VZP) 

 • Parciálna
  60 €
 • Komplexná
  80 €
 • Odborné vyšetrenie pre sociálne účely
  50 €

VYŠETRENIE PSYCHICKEJ SPOSOBILOSTI

 • Vedenie motorového vozidla
  80 €
 • Vedenie motorového vozidla s právom prednostnej jazdy, ADR
  100 €
 • Karta k vodičskému preukazu
  10 €
 • Oprávnenie vykonávať výcvik vodičov
  80 €
 • Posúdenie psychickej spôsobilosti na prepravu osôb /taxi
  80 €
 • Rozšírenie vodičského preukazu o každú skupinu navyše (do 1 roka)
  10 €
 • Posúdenie psychickej spôsobilosti vodiča pri odobratí VP
  100 €
 • Skupinové odborné poradenstvo vodičov
  280 €
 • Držanie /nosenie zbrane a streliva
  100 €
 • Práca v bezpečnostnej službe
  80 €
 • Práca v bezpečnostnej službe so zbraňou
  100 €
 • Posúdenie psychickej spôsobilosti farmaceutov
  60 €
 • Posúdenie psychickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov
  80 €
 • Retestovanie psychickej spôsobilosti
  40 €
 • Rehabilitácia mladých
  240 €

Biofeedback centrum

(30 sedení v rámci VZP)    

Cena 1x sedenia hradeného samostatne nad rámec VZP:   

 • 1. – 10. sedenie
  15 €
 • 11. - 20. sedenie
  13,50 €
 • od 21. sedenia
  12 €

RSA BIOFEEDBACK

(nad rámec VZP)  

Cena 1x sedenia hradeného samostatne:     

 • 1. – 20. sedenie
  10 €

STRESOVÝ PROFIL

(nad rámec VZP)    

Cena 1x sedenia hradeného samostatne:   

 • 1 sedenie
  30 €

AMBULANCIA KLINICKEJ A DOPRAVNEJ PSYCHOLOGIE BIOFEEDBACK CENTRUM

Neštátne zdravotnícke zariadenie

Pracovná doba