• Home
  • Odborné poradenstvo pre vodičov

ODBORNÉ PORADENSTVO PRE VODIČOV

Trvanie: 4x skupinové stretnutia + 1x individuálny pohovor

Záver: potvrdenie o účasti

Obsah:

analyzovať príčiny deliktu, vzťah k osobným postojom, stratégie zmeny, stabilizovanie, uzatvorenie medzier vo vedomostiach, sebakontrola, bezpečná, ohľaduplná jazda podľa predpisov, uvedomovanie si rizika, správne odhadnutie seba samého, rozpoznanie nebezpečenstva?

Odborné poradenstvo pre vodičov

Odborné poradenstvo pre vodičov je profesionálna odborná činnosť zameraná na osobu, ktorá sa dopustila priestupku alebo trestného činu vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, prípadne na osobu, ktorej takáto povinnosť vyplýva zo zákona. Hlavným cieľom odborného poradenstva vodičov je predchádzať ďalším priestupkom pri vedení motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, alebo inej návykovej látky v cestnej premávke. Odborné poradenstvo vodičov sú povinný absolvovať vodiči, ktorí majú na karte vodiča evidovanú problémovú vodičskú prax a zadržaný vodičský preukaz za požitie alkoholu, alebo inej návykovej látky počas vedenia motorového vozidla. Takýto vodiči porušili bod 26. odseku 5 §91 zákona č. 8/2009 Z.z. Absolvovanie odborného poradenstva vodičov je taktiež Základnou podmienkou na vrátenie vodičského oprávnenia po uplynutí trestu za dopravný priestupok. Cieľom odborného poradenstva vodičov je predovšetkým rehabilitácia vodičov zameraná na zmenu nežiaduceho spravania sa v cestnej premávke v jeho vodičskej praxi. Pozornosť je tiež venovaná na vyplnenie medzier vodiča vo vedomostiach o rizikách neželaného správania, rozvoju sebakontroly, disciplíny a zodpovednosti vodiča za svoju bezpečnosť a za bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky.

Chcem sa objednať

Poznámka: Musíte vyplniť všetky príslušné polia a potom kliknúť na tlačidlo nižšie pre odoslanie správy

AMBULANCIA KLINICKEJ A DOPRAVNEJ PSYCHOLOGIE BIOFEEDBACK CENTRUM

Neštátne zdravotnícke zariadenie

Pracovná doba