PhDr.EUGEN ČIŽEK

Klinický a dopravný psychológ, psychoterapeut, hypnoterapeut, súdny znalec

Atestovaný odborník v odbore klinickej psychológie. Má dlhoročnú prax z práce v Psychiatrickej nemocnici v Prešove, kde viedol oddelenie klinickej psychológie, tiež s prácou na Linke dôvery, ktorej bol aj zakladateľom na Slovensku. Je zapísaný v Zozname slovenských psychoterapeutov, je vlastníkom Europského psychoterapeutického certifikátu. Špecializuje sa na individuálne formy psychoterapie, hlavne neuróz a sexuálnych terapií, jeho doménou sú psychorelaxačné techniky a hypnóza. Mimo terapeutickej práce vedie výcviky hypnózy a autogénneho tréningu pre psychológov a lekárov. Je vlastníkom certifikátu špecializačného výcviku v biofeedback a neurofeedback metódach, ktoré ukončil na BFB inštitúte v Prahe. Má ukončený certifikačný kurz dopravnej psychológie na SZU v Bratislave. Medzi jeho pracovné aktivity patrí i súdno-znalecká činnosť v odbore psychológia, odvetvie klinickej psychológie detí a dospelých. Venuje sa tiež lektorskej činnosti pre rôzne vzdelávacie inštitúcie.

AMBULANCIA KLINICKEJ A DOPRAVNEJ PSYCHOLOGIE BIOFEEDBACK CENTRUM

Neštátne zdravotnícke zariadenie

Pracovná doba