PhDr. LUCIA HOMIŠANOVÁ

Psychológ, psychoterapeut

Pôsobila som ako poradenský psychológ na sociálno právnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Neskôr ako školský psychológ na základnej škole v rámci inkluzívneho tímu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením a špeciálno-výchovno vzdelávacími potrebami. Neskôr som pôsobila ako poradenský psychológ v diagnostickom centre špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie. V rámci klinickej praxe som pracovala na lôžkovom oddelení pedopsychiatrie v Prešovskej fakultnej nemocnici s poliklinikou, pacienti primárne s duševnými poruchami. Som prítomná pri úkonoch činných v trestnom konaní, kde si zákonodarca vyžaduje prítomnosť psychológa. Aktuálne pôsobím ako psychológ v súkromnej ambulancii klinickej psychológie V Bardejove pod vedením klinického a dopravného psychológa, hypnoterapeuta a súdneho znalca PhDr. Eugena Čižeka.

AMBULANCIA KLINICKEJ A DOPRAVNEJ PSYCHOLOGIE BIOFEEDBACK CENTRUM

Neštátne zdravotnícke zariadenie

Pracovná doba