PhDr. IVANA LENÁRTOVÁ

Psychológ, psychoterapeut

Vyštudovala odbor psychológia na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Po ukončení štúdia pracovala v CPPPaP. Absolvovala teoreticko-supervízne vzdelávanie v hlbinnej psychoterapii detí a adolescentov, vzdelávanie v Process Comunication Models, vzťahovej väzbe, sandplay, je frekventantkou dlhodobého výcviku v psychodynamickej psychoterapii, absolvovala kurz hypnózy a autogénneho tréningu, intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami ako aj iné vzdelávania využiteľné v terapii detí a dospelých.

AMBULANCIA KLINICKEJ A DOPRAVNEJ PSYCHOLOGIE BIOFEEDBACK CENTRUM

Neštátne zdravotnícke zariadenie

Pracovná doba