PhDr.JANA IŠTVANOVÁ

Psychológ

Vyštudovala odbor psychológia na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Po úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky a obhajobe rigoróznej práce získala titul PhDr. Pracovala v Centre pre deti a rodiny, kde získala skúsenosti pre prácu s deťmi, pubescentmi, adolescentmi a profesionálnymi náhradnými rodinami. Absolvovala výcvik v arteterapii, výcvik v Terapii hrou, výcvik relaxačnej psychoterapie, tréning lektorov terapie dotykom. Absolvovala viaceré semináre a worshopy v oblasti attachmentu a vzťahovej väzby ako aj rôzne školenia zamerané na používanie, diagnostiku a interpretáciu projektívnych techník. V Psychosociálnom centre s.r.o. v Prešove pracuje od októbra 2022 na pozícii psychológ. 

AMBULANCIA KLINICKEJ A DOPRAVNEJ PSYCHOLOGIE BIOFEEDBACK CENTRUM

Neštátne zdravotnícke zariadenie

Pracovná doba