PhDr.LIBUŠA ŠČERBOVÁ

Poradenský psychológ, psychoterapeut, súdny znalec

Vyštudovala odbor psychológia na Filozofickej fakulte  UPJŠ v Košiciach. Po ukončení štúdia pracovala ako  psychológ na psychiatrickej ambulancii, neskôr na Okresnej manželskej a predmanželskej poradni v pracovnom zaradení – vedúca poradne. Absolvovala postgraduálne štúdium  v odbore poradenstvo pre jednotlivca, pár a rodinu na Univerzite Komenského v Bratislave, tiež  dlhodobý  psychoterapeutický výcvik Psychoterapia zameraná na klienta podľa C.Rogersa, ukončený medzinárodným certifikátom. Od roku 2009 pracuje ako externý zamestnanec v Psychosociálnom centre Prešov, pracovisko Vranov nad Topľou. Vo svojej práci sa venuje predovšetkým psychodiagnostike a individuálnej terapii  dospelých. Pod supervíziou sa venuje dopravnej psychológii.

AMBULANCIA KLINICKEJ A DOPRAVNEJ PSYCHOLOGIE BIOFEEDBACK CENTRUM

Neštátne zdravotnícke zariadenie

Pracovná doba