Mgr.TATIANA JUSKOVÁ

Psychológ, hypnoterapeut

Vyštudovala odbor psychológia na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Úspešne ukončila vzdelávanie v programe Rodičia a rozvod , Tréning zvládania záťažových situácií a komunikačných zručností, zúčastnila sa tréningového kurzu INPP Školského intervenčného programu, absolvovala intenzívny kurz práce s arteterapeutickými kartami, zúčastňovala sa webinárov určených pre školských psychológov so zameraním na prevenciu šikanovania a syndrómu vyhorenia.  Ukončila tiež certifikovaný výcvik v individuálnej schématerapii a  absolvovala kurz hypnózy a relaxačných techník. Pracovala ako interný doktorand na VŠ, v Centre pre deti a rodiny aj ako školský psychológ.  Aktuálne sa venuje predovšetkým EEG a HRV Biofeedback terapii pod supervíziou PhDr. Čižeka, taktiež psychodiagnostike a individuálnej terapii detí a dospelých.

AMBULANCIA KLINICKEJ A DOPRAVNEJ PSYCHOLOGIE BIOFEEDBACK CENTRUM

Neštátne zdravotnícke zariadenie

Pracovná doba