Dalai Lama

ŠKOLSKÁ TERAPIA

"Pri výchove mysle našej mládeže nesmieme zabúdať ani na výchovu ich sŕdc"

ŠKOLSKÁ TERAPIA

Naši psychológovia sa špecializujú na vykonávanie komplexných psychoedukačných hodnotení pre deti a dospievajúcich, ktorí môžu mať ťažkosti v rôznych oblastiach. Vaše dieťa môže využiť služby pedagogického psychológa, ak máte obavy o jeho:

  • kognitívna kapacita
  • vývojové oneskorenia
  • schopnosti učiť sa
  • sociálne, emocionálne alebo behaviorálne fungovanie
  • vývoj reči a jazyka
  • hrubá, jemná či grafomotorika
  • pozornosť, hyperaktivita alebo impulzivita
  • vzťahy s rovesníkmi, rodinou alebo autoritou
  • ďalšie oblasti neurovývojového fungovania

Komplexné hodnotenie začína klinickým rozhovorom s rodičmi, aby sa určili oblasti záujmu a zozbierali sa dôležité vývojové záznamy dieťaťa. Potom nasledujú individuálne testovacie stretnutia s vaším dieťaťom s využitím psychometrických testov. Dodatočné informácie sa budú získavať aj od rodičov a učiteľov prostredníctvom hodnotiacich stupníc, školských pozorovaní a v prípade potreby telefonických konzultácií. Po zhromaždení a interpretácii všetkých údajov sa zistenia zdokumentujú v podrobnej správe a rodičia sa zúčastnia stretnutia so spätnou väzbou, na ktorom môže pedagogický psychológ vysvetliť výsledok hodnotenia vrátane diagnostických dojmov a prediskutovať odporúčania na intervencie na zabezpečenie sľubnej prognózy pre vaše dieťa.

Chcem sa objednať

Poznámka: Musíte vyplniť všetky príslušné polia a potom kliknúť na tlačidlo nižšie pre odoslanie správy

AMBULANCIA

KLINICKEJ A DOPRAVNEJ PSYCHOLÓGIE 

BIOFEEDBACK CENTRUM

Neštátne zdravotnícke zariadenie

Pracovná doba

Pondelok – Piatok

OBED – prestávka

Sobota – Nedeľa